Jak napsat finanční část obchodního plánu

Nástin růstové strategie vaší společnosti je pro obchodní plán zásadní, ale není úplný bez čísel, která ho podporují. Zde je několik rad, jak zahrnout věci, jako je prognóza prodeje, rozpočet výdajů a výkaz peněžních toků.

Finanční ukazatele

Související pojmy: Rozvahy; Výpisy z peněžních toků; Výkazy zisku a ztráty; Návratnost aktiv ...